Leger

Lege Ole Gerhard Gabrielsen (M) - Spesialist i allmennmedisin

Lege Linda Stray Hoel (K) – Spesialist i allmennmedisin

Lege Kari Haugland (K) – Spesialist i allmennmedisin
Lege Jens Petter Rønning (M) – Vikarlege t.o.m 30.11.17
Lege Sjoerd Lameris (M) – Spesialist i allmennmedisin – overtatt etter David Andre Danielsson
INFO:
Dr Reidun Sørmo Strømme er desverre sluttet.  Det jobbes med å ansette en ny fastlege for hennes pasienter.  I mellomtiden er det  Jens Petter Rønning som vikarierer frem til 30.11.17