Konsultasjon

Vi har to typer konsultasjoner: 

Vanlig                 15-20 minutter (lengre tid etter avtale)

Hastetime           samme dag, 5-10 minutter  (kun én problemstilling)

Konsultasjoner foregår kun etter timebestilling. Dersom du ønsker å ta opp mer enn én problemstilling, må du nevne disse for legen når du kommer inn, slik at vedkommende kan sortere hva som er realistisk å gjøre på den avsatte tiden. Det kan bli nødvendig å  lage nye timeavtaler for å få dekket de ønskede problemstillingene på en forsvarlig måte.

 

Muligheten for sykebesøk er begrenset og kan være aktuelt dersom du ikke klarer å møte opp til time. Dette blir oftest forbeholdt de aller sykeste og skjer etter avtale med aktuelle lege. I enkelte tilfeller er vi nødt til å samarbeide med vakthavende lege på Kristiansand Legevakt.