Priser

Prisoversikt for de vanligste tjenestene. Gjelder fra 1. juli 2014- 30. juni 2015

 

Barn under 16 år er gratis (nytt fra 1. januar 2010). Automatisk frikort er innført fra 1. juni 2010.

 

Egenandeler:

 

 • Konsultasjon hos allmennlege  kr
 • Konsultasjon hos allmennlege, spesialist i allmennmedisin
 • Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgiving  kr
 • Tillegg for taking og innsending av blodprøver  kr
 • Tillegg for taking og innsending av andre prøver  kr
 • Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenking og telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urin (uten legekonsultasjon)  kr

 

Annet:
Omfattes ikke av frikortordningen.
Du må betale for dette selv om du har frikort

 

 • Utskrift av journal 85 kr
 • Førerkortattest 400 kr

 

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:

 

 • Gynekologiske undersøkelser, enkle elastiske bind m.m  kr
 • Spirometri, EKG, rektoskopi, enkel sårskift m.m  kr
 • Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m  kr
 • Sårskift – prisen vurderes ut i fra materiell som blir benyttet
 • Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m 200 kr